KORSZERŰSÍTSD A MELEGHÁZADAT!

KORSZERŰSÍTSD A MELEGHÁZADAT!

A növénytermesztéshez használt LED grow lámpáink wattban kifejezve a legerősebbek közé tartoznak az egész iparágban. Nemcsak hatékony diódákat használunk, hanem egy másodlagos optikai lencsét is, amely felnagyítja a dióda fényét és lefelé irányítja, aminek a révén a fény egészen egyedülálló módon a lombozatba is bejut. Az intenzív fénykoncentrációnak köszönhetően a fényforrás ideális helyének meghatározásához figyelembe kell venni a lombozat feletti magasságot. A Circle Series sorozatnál minden dióda 3 wattos. Az ideális hely ennél a sorozatnál 30-60 cm a lombozat felett. Ha ezt alkalmazzuk, ezzel nemcsak a megfelelő fényintenzitást biztosíthatjuk, hanem a lámpák maximális „lábnyomát” is kihasználhatjuk.

Azt ajánljuk, hogy amikor új növények és klónok esetében először használunk LED lámpákat, az első 3-4 napon a lámpát 120 cm-re vagy még magasabban helyezzük el. Ez lesz a szoktatási időszak. Ennek elmúltával a lámpát pár naponta 10-20 cm-rel alacsonyabbra ereszthetjük le mindaddig, amíg a kívánt végső magasságot el nem érjük.

Ha a lámpát véletlenül túl alacsonyra eresztenénk, ennek látni fogjuk a jelét: a növény legfiatalabb levelei kissé fel fognak kunkorodni és/vagy a növény lassabban fog fejlődni. Ha ilyet tapasztalunk, egyszerűen húzzuk fel ismét a lámpát 120-240 cm-es magasságba és várjunk néhány napot. Az eredmény azonnal fog jelentkezni, és a növény egy-két nap múlva magához tér. Ha úgy tűnne, hogy a növénynek még mindig túl sok a fény, a lámpát húzzuk fel az ajánlott magasság maximumáig és hagyjuk, hogy a növény egy ideig akklimatizálódjon, mielőtt megpróbálnák a lámpát ismét lejjebb ereszteni.

Ha jó eredményeket akarsz, fűtsd egy kicsit a melegházadat!

Melegházi termesztésnél a LED lámpák használata nagyon eltér attól, amit a HPS lámpák esetében megszoktunk. Mivel a diódák csak azáltal bocsátanak ki fényt, hogy elektronok mozognak egy félvezetőben, a LED lámpák nem termelnek hőt, ezért hűtésre, illetve hűtőberendezésre sincs szükség. Ez annyit jelent, hogy nagyon kevés energia megy veszendőbe, hiszen nem termelődik felesleges hő.

A másik oldalon a HPS lámpákban különféle elemek (xenon, higany, nátrium) keverékének a gázai égnek el. Ez a gázkeverék rendkívül magas hőmérsékleten ég el, így biztosítva azt, hogy az égő roppant erős fényt bocsásson ki. A növénytermesztésnél az a gond, hogy a rengeteg fény egy nagy része felesleges: a növények nem tudnak vele mit kezdeni, hiszen csak a spektrum egyes területeit képesek felhasználni. A sok fény egy része nem más, csak felesleges fotonok tömege. A hőenergiát a növények abszorbeálják, ezáltal a levelek felületi hőmérséklete megnő.

A levelek felületi hőmérsékletét egy másik tényező, a melegház környezeti hőmérséklete is befolyásolja. Egy HPS izzó, amelynek a felületi hőmérséklete meghaladhatja a 400 C fokot, elég gyorsan fel tudja melegíteni a melegházunkat még akkor is, ha a hűtés megfelelő. A levél felületi hőmérséklete, és így a belső hőmérséklete is, nagy hatással lehet a növény kipárolgási mutatójára. A növények a kipárolgás révén tudják szabályozni a víz mozgását a levelek felületén lévő apró légréseken át. A növények ennek a vízpárának a kiengedésével tudják szabályozni a saját hőmérsékletüket, de a víz keringetése és a gyökérrendszerből való felszívása is ilyen módon történik. Gondoljunk csak az öntözőkanócos rendszerre! A növényt elhagyó vizet a gyökerek automatikusan pótolják. Tehát ha egy növény kipárolgása egészséges, akkor a gyökérrendszeren át történő vízfelvétele is egészséges. Minél egészségesebb a gyökérrendszeren át történő vízfelvétel, annál több tápanyagot tud a növény abszorbeálni, azaz annál gyorsabban növekszik.

A levélen belüli hőmérséklete erősen kihatnak a kipárolgásra. Minél alacsonyabb a hőmérséklet, annál kisebb a kipárolgás. Minél melegebb van, a levél annál többet párologtat. A levelek felületi hőmérséklete egy LED lámpákkal megvilágított melegházban átlagosan akár 7 C fokkal is alacsonyabb lehet, mint egy HPS lámpákkal megvilágított melegházban. A hűvösebb levegő miatt a kipárolgás lelassul, a növény kevesebb tápanyagot tud abszorbeálni, azaz a növekedés lassúvá válik.

Ezért azt ajánljuk, hogy LED lámpák használata esetén a melegház hőmérsékletét emeljék 28-30 C fokra. A magasabb hőfok biztosítja, hogy a növények leveleinek a légrései megfelelően működnek majd, és a növény metabolizmusa biztosítja majd a gyors és robusztus növekedést.

A magasabb hőmérsékletnek más előnyei is vannak:

Növeljük a CO2 mennyiségét a maximumra!

Már feljebb említettük, hogy az általános környezeti hőmérséklet emelése elősegíti a kipárolgást. De a melegebb környezet legnagyobb jótéteménye nem is ez, hanem a széndioxid-felvétel hatékonyságának a növekedése.

A szén beépülése az a folyamat, amelynek a révén a növények átalakítják az légkörből kinyert széndioxidot metabolikusan aktív szénvegyületekké, például szénhidrogénekké, fotoszintézis útján.

Az asszimiláció a növényeknek az a képessége, hogy széndioxidot tudnak abszorbeálni. A megfigyelések szerint az asszimilációs ráta gyorsan növekszik a növényekben, ha a melegház hőmérsékletekét 28-30 C fokra növelik arról a 22-26 C fokról, amit a HID lámpákkal megvilágított melegházakhoz tipikusan ajánlanak. Az abszorpciós ráta növekedése óriási hatással van nemcsak a növények fejlődésére, hanem a gyümölcsök és a virágok méretére is.

Ez annyit jelent, hogy azok a súlyos széndioxid-tartályok, amiket cipelni szoktál, hirtelen a terméshozamaidra is sokkal nagyobb hatással lesznek!

John Doe

John Doe

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

Social Media

TOP termékeink

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.